Fazershop-–verkkokaupan käyttöehdot

1. Yleistä

1.1. Fazershop-verkkokauppa on Fazer Makeiset Oy:n (jäljempänä “Fazer”) elintarvikkeiden verkkokauppapalvelu (jäljempänä ”Palvelu”). 

1.2. Nämä sopimusehdot sisältävät Palvelun käyttöä koskevat ehdot sekä tilausta ja toimitusta koskevat ehdot. Rekisteröityessään Palveluun tai ostaessaan tuotteita Palvelusta Palvelun käyttäjä (jäljempänä ”Asiakas”) hyväksyy ehdot ja sitoutuu noudattamaan näitä ehtoja. Palvelussa on näitä ehtoja tarkentavia tiedonantoja ja toimintaohjeita.

1.3. Palvelu on tarkoitettu ainoastaan yritysasiakkaille.

1.4. Kulloinkin voimassaolevat ehdot ovat nähtävissä Fazershop.com verkkokaupan sivuilla.

2. Rekisteröityminen

2.1. Asiakas rekisteröityy Palvelun käyttäjäksi täyttämällä yhteystietolomakkeen ja valitsemalla itselleen käyttäjätunnuksen ja salasanan. Rekisteröityminen vaatii y-tunnuksen. 

2.2. Asiakas vastaa Fazerille antamiensa tietojen oikeellisuudesta ja käyttäjätunnuksen sekä salasanan käytöstä ja säilytyksestä. Käyttäjätunnusta tai salasanaa ei saa luovuttaa edelleen.

2.3. Fazer vahvistaa erikseen rekisteröitymisen. Fazerilla on kuitenkin oikeus evätä rekisteröityminen ja oikeus tarvittaessa sulkea Asiakkaan käyttäjätunnus.

3. Henkilötiedot ja niiden käyttö

3.1. Palvelua käyttävien asiakkaiden henkilö- ja yritystiedot kerätään ja tallennetaan Fazerin ylläpitämään asiakasrekisteriin. Henkilötietojen käyttö on kuvattu rekisteriselosteessa. Henkilötietoja kerätään pääasiassa Palvelun toteuttamiseksi sekä tuotteiden toimittamiseksi.

3.2. Asiakkaalla on oikeus tarkistaa itseään koskevat henkilötiedot sekä pyytää muuttamaan niitä tai poistamaan tiedot rekisteristä kokonaan. 

4. Tilaus

4.1. Tuotteet tilataan verkkokaupan välityksellä.

4.2. Tilaus tulee Fazeria sitovaksi, kun se on erikseen Fazerin toimesta vahvistettu. Fazer pidättää itsellään oikeuden olla hyväksymättä tilausta esimerkiksi siinä tapauksessa, että personoitu tilaus on Fazerin mielestä hyvien tapojen vastainen tai muuten sopimaton tai jos Fazerilla on syytä epäillä asiakkaan maksukykyä. Fazer voi käyttää tätä oikeutta myös tilausvahvistuksen toimittamisen jälkeen. Fazer pyrkii ilmoittamaan asiakkaalle mahdollisimman pian asiasta. Asiakkaalla ei ole oikeutta peruuttaa tilausta muuten kuin käyttöehdoissa erikseen mainituissa tilanteissa. Tilausta, joka koskee personoituja tuotteita tai tilaustöitä, ei voi peruuttaa sen jälkeen kun niiden tuotanto on aloitettu.

5. Tuotehinnat

5.1. Tuotteiden kulloinkin voimassa olevat hinnat näkyvät Fazershop.com –verkkokaupan sivuilla. Hinnat eivät sisällä toimituskuluja.

6. Maksaminen 

6.1. Tilatut tuotteet ja toimituskulut maksetaan laskulla tuotteiden toimituksen jälkeen. Maksuehto on 14 päivää netto. Viivästyneestä suorituksesta peritään viivästyskorkoa.

7. Toimitus

7.1. Arvioitu toimitusaika ilmoitetaan tilausvahvistuksen yhteydessä. Arvio ei sido Fazeria.  Tuotteen toimituskulut lisätään laskuun aina todellisten kustannusten mukaisesti.

7.2. Tilaukset käsitellään viimeistään tilauksen vahvistamista seuraavana arkipäivänä, jonka jälkeen tilatut tuotteet luovutetaan kuljetusyhtiön toimitettavaksi. 

7.3. Tuotteet toimitetaan asiakkaan ilmoittamaan yrityksen osoitteeseen. Tuotteita voi tilata yhteen tai useampaan toimitusosoitteeseen. Asiakas vastaa toimitusosoitteen oikeellisuudesta.

7.4. Mikäli tuotteet (esimerkiksi yrityslahjat) toimitetaan postitse Asiakkaan toimittamaan erilliseen vastaanottajalistaan, asiakas vastaa toimitusosoitteiden ja yhteystietojen oikeellisuudesta. Fazerilla on oikeus veloittaa pakettien uudelleenlähetyksestä, mikäli tuotteet ovat palautuneet Fazerille sen takia, että pakettia ei ole noudettu noutopisteestä tai toimitetussa vastaanottajalistassa on ollut virheitä.

8. Palautukset 

8.1 Asiakkaiden tulee tarkistaa toimituksen oikeellisuus heti toimituksen vastaanotettuaan. Mikäli asiakas epäilee tuotteessa olevan virheen tai toimituksesta puuttuvan tuotteita, tulee asiakkaan esittää toimituksiin liittyvät reklamaatiot Fazerille välittömästi tai viimeistään 3 päivän kuluessa tuotteen vastaanottamisesta. Mikäli tuotteessa todetaan olleen virhe, Fazer korjaa virheen parhaalla katsomallaan tavalla i) toimittamalla virheettömän tai korvaavan tuotteen virheellisen tilalle, tai ii) purkamalla kyseisen tuotteen kauppa ja hyvittämällä kauppahinta asiakkaalle.

8.2 Asiakkaalla ei ole reklamaatio-oikeutta sellaisen tuotevirheen osalta, joka on johtunut siitä, että Fazer on toimittanut tuotteen asiakkaan ohjeiden mukaisesti osoitteeseen, jonka olosuhteet eivät täytä tuotteen säilyvyydelle asetettuja suosituksia (esim. tuotteen toimitus postilaatikkoon kesällä). Asiakkaan vastuulla on siten siirtää tuote pikimmiten toimituksen jälkeen asianmukaisiin säilytystiloihin.

8.3. Mikäli Fazerille palautuu postista tuotteita (esimerkiksi yrityslahjat), jotka ovat toimitettu alunperin asiakkaan toimittamaan erilliseen vastaanottajalistaan, Fazer säilyttää palautuneita tuotteita varastossa kaksi viikkoa palautumisen jälkeen, jonka jälkeen tuotteet hävitetään ilman erillistä ilmoitusta asiakkaalle. Tämän jälkeen uudelleentoimitetuista tuotteista Fazerilla on oikeus veloittaa täysi hinta uudelleen.

9. Immateriaalioikeudet

9.1 Palvelun sisällön kaikki oikeudet kuuluvat Fazerille tai sen konserniyhtiöille. Sivustolla oleva materiaali (kuten tekstit, kuvat, logot, tavaramerkit ja muu suojattu aineisto) on Fazerin tai sen konserniyhtiöiden omaisuutta. Materiaalien kopioiminen tai käyttö ilman Fazerin lupaa on kielletty.

9.2 Mikäli Fazer on tehnyt Asiakkaan pyynnöstä personoidun tilauksen, asiakas vakuuttaa, että sen ns. personoitua tuotetta varten toimittama materiaali tai sisältö ei loukkaa hyviä tapoja tai kolmansien oikeuksia. Asiakas vastaa Fazerille kaikista vahingoista, joita Fazerille aiheutuu Asiakkaan toimittamasta materiaalista tai sisällöstä johtuen taikka siitä, että se loukkaa hyvää tapaa tai kolmannen oikeuksia. Fazer pidättää itsellään oikeuden olla hyväksymättä tai toimittamatta tilausta perustellusta syystä, kuten jos personoitu tilaus on Fazerin mielestä hyvien tapojen vastainen. 

10. Vastuunrajoitus

10.1. Fazer ei takaa palvelun häiriötöntä toimintaa. Palvelua koskevat samat rajoitukset kuin Internetiä yleensä, esimerkiksi käyttäjien yhtäaikaiset yhteydenotot voivat ruuhkauttaa palvelua ja vaikuttaa sen käytettävyyteen. Fazer ei vastaa siitä, jos Asiakkaan tilaus ei tule perille tietoverkon tai tietoliikenneyhteyksien toimimattomuuden vuoksi. Fazer ei vastaa ylivoimaisen esteen (Force majeure) aiheuttamista viivästymisistä. Lisäksi Fazer ei ole vastuussa kuljetuksissa tapahtuvista virheistä.

10.2. Fazer ei vastaa välillisistä vahingoista. Fazerin vastuu rajoittuu kaikissa tapauksissa virheellisten/viivästyneiden/puuttuneiden tuotteiden arvoon.

11. Sovellettava laki ja riitojen ratkaisu

11.1. Mahdollisiin Asiakkaan ja Fazerin välisiin riita-asioihin sovelletaan Suomen lakia ja niitä koskevat riidat ratkaistaan Helsingin käräjäoikeudessa. 

12. Palveluntarjoajan tiedot 

12.1. Fazer Makeiset Oy, Y-tunnus 0728786-8, Fazerintie 6, 01230 Vantaa

13. Yhteystiedot
www.fazershop.com
email: yritysmyynti(at)fazer.com